HJERTING IDRÆTSFORENING

Historie

1931

HIF Grundlægges

500

Indbyggere i 1931

2020

Hjertinghus indvies 

2.000+

Medlemmer rundes i 2021

STOLTE TRADITIONER

Det tidligste, der er kendt, er en gruppe unge, der efter at have set en fodboldkamp i Esbjerg, bliver enige om, at de vil forsøge at samle et hold i Hjerting. Selv om holdet ikke indskrev sig i verdenseliten, blev drømmene til virkelighed!

HJERTING IDRÆTSFORENING

VORES HISTORIE

\
1931

Grundlagt

Hjerting idrætsforening – HIF – blev officielt stiftet i 1931. En mark – hvor nu bl.a. Hjerting Varmeværk ligger – blev for 50 kr. i årlig leje – den første fodboldbane, for øvrigt delt med gårdmandens køer! Selv om det var svært at samle et hold til hver kamp – mange spillere var fiskere og kunne ikke altid være i land – lykkedes det at få samarbejde med Hostrup, Skads, Alslev og Tjæreborg m.fl. På det grundlag blev foreningen en realitet i en landsby, der bestod af mellem 500 og 600 indbyggere.

\
1933

Pladsen ved Idræts Allé

De første år blev det økonomiske grundlag skabt ved revyer – de blev spillet i bagerens sal – baller og salg af lodsedler. Økonomien blev så god, at foreningen turde købe pladsen ved Idræts Alle i 1933 ved hjælp af lån og kautioner fra Hjerting borgere. De 4235 kr. var bestemt givet godt ud! Er man historisk interesseret kan det originale dokument endnu ses i “John og Dittes hus”.

\
1934

Mange aktiviteter på pladsen

Skødet blev overdraget i 1934, og for at få pladsen i orden, blev der udlejet små havelodder; der blev plantet læhegn, og for at holde de nyplantede træer rene, blev der dyrket kartofler, der senere blev solgt. Pladsen blev brugt til fodbold især, men de første sportsfester så nu også dagens lys. De indeholdt ud over fodbold og håndbold også løb for voksne og børn, sækkeløb, æggeløb, ringridning og tovtrækning mellem fiskere og landkrabber.

\
1939

Kommunen betalte

Pladsen var så godt et aktiv, at HIF i 1939 af kommunen fik 60 kr. for at skolebørnene måtte benytte pladsen. Dette kan vist siges at være den omvendte verden af i dag! Men samtidig viser det, at kommunen ikke altid kan klare sig uden det private initiativ.

\
1959

Foreningen i dvale

Under krigen var der solid opbakning til HIF’s aktiviteter, sikkert nok et udtryk for det folkelige sammenhold i krigsårene. I modsætning hertil blev 1950’erne en lang nedgangsperiode, der resulterede i, at foreningen kom til at ligge helt stille fra 1959. HIF blev ikke opløst, og har været de formelle ejere af arealet på Idræts Alle hele tiden. Den daværende kasserer betalte de udgifter, der kom til HIF – de fleste af egen lomme!

\
1977

Foreningen kom igen på fode

I 1977 indfriede Hjerting Grandelaugs oldermand foreningens gæld, og grandelaget overtog aktiver og forpligtigelser til foreningen igen kom på fode. I sommeren 1977 blev der afholdt en lang række møder med henblik på en reetablering af HIF, og på generalforsamlingen den 27. november 1977 lykkedes dette. De første umiddelbare opgaver for den nye bestyrelse var at erhverve medlemmer og skaffe foreningen en ordentlig økonomi. Begge dele lykkedes meget hurtigt, da der var en massiv opbakning. Den nye bestyrelse startede med badminton, basketball, bueskydning, svømning og “andre aktiviteter”.

Efter 2 måneder var der 350 medlemmer, og efter det første år 575 medlemmer.  I de første travle år blev der arbejdet med at få flere haltimer, for øvrigt et emne, der har optaget så at sige alle bestyrelser siden.

\
1978

Idrætspladsen tilbage til HIF

I 1978 blev det besluttet at købe idrætspladsen på Idræts Alle tilbage fra Grandelaget. Her kan det bemærkes, at idrætspladsen i 1980 blev vurderet til kr. 900.000.

\
1979

Første udgave af Hjerting Posten udsendes

I 1979 blev der på et møde mellem SGI og HIF bestemt, at hvis ledere og forældre var positivt stemt, for at overflytte Hjerting områdets fodboldungdom op til juniorer, kunne det blive en realitet. I september blev der holdt stormøde, og da stemningen var meget positiv, blev det en milepæl for den reetablerede forening, idet HIF nu næsten fordoblede sit medlemstal.

I 1979 blev det på Hjerting Borgerforenings henvendelse bestemt, at man i fællesskab ville starte et lokalt blad. Det fælles bladudvalg fik hurtigt sendt første nummer af “Hjerting Posten” ud. Fremover udkom det med 10 numre pr. år. Dette blad har været en uvurderlig kilde til lokal information og kommunikation, og selv om det nu har skiftet ejer, først til HIF alene, senere til privat regi, optræder det stadig som et aktiv i dagligdagen.

I 1979 blev det kendte bomærke brugt i alle afdelinger; det blev set langt omkring, da HIF nu var tilmeldt både RAGU (Ribe amts Gymnastik- og Ungdomsforeninger) det som i dag hedder DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger – Ribe amt) og Esbjerg Idrætsforbund.

\
1980

Milepæl 1000 medlemmer

I 1980 passerede HIF de 1000 medlemmer. I 1980 hjalp det lidt på hal-timetallet, da Nordvangskolen, med de internationale mål i hallen, blev færdig.

\
1981

50 års Jubilæum

1981 var det året, hvor HIF blev 50 år – selv om der havde været nogle “døde” år. Og fest blev der holdt – faktisk overalt i Hjerting! Denne fest var måske starten til det, vi i dag kender som Hjerting Festen, eller byfesten. Denne fest har siden 1981 været med til – som regel – at give HIF et godt økonomisk rygstød, og Hjerting borgerne en mulighed for afslapning med venner og bekendte i det lokale miljø. Og heldigvis bakker lokalbefolkningen festen op.

\
1982

Der arbejdes med nye faciliteter

I 1982 var HIF blevet så stor en forening, at man nu ønskede klubfaciliteter til HIF’s mange medlemmer. På bestyrelsesmøder blev der udvist stor kreativitet og fremlagt mange forslag og tegninger, men det var først i 1997 at ønskerne blev nogenlunde opfyldt med lokalerne på Nordvangsskolen.

\
1998

En flerstrenget forening

I 1998 fremstår HIF som en stor idrætsforening med ca. 1600 medlemmer. Det kaldes en flerstrenget forening, da den består af mange afdelinger. Disse har alle egen bestyrelse, men som en art paraply over dem alle – står hovedbestyrelsen for HIF.

\
2002

Nyt tiltrængt idrætsanlæg

I løbet af årene 1998-2002 lykkedes det at skabe en vis “enighed” mellem Hjerting Borgerforening, Grandelaget i Hjerting, Esbjerg Kommune og Hjerting Idrætsforening om, at forsøge at etablere et nyt tiltrængt idrætsanlæg i Hjerting. Enigheden resulterede i, at en initiativgruppe bestående af: Gert Amdi Sørensen (tidl. formand for Hjerting Idrætsforening, Arne Kromann (repræsentant for Grandelaget i Hjerting), Otto Kjærgaard (repræsentant for Hjerting Borgerforeningen), Jesper Sørensen (formand for Fodboldafdelingen under Hjerting idrætsforening), Jane Pedersen (sekretær for Hjerting Idrætsforening) og Erik Schousboe (formand for Hjerting Idrætsforening) fik en tilkendegivelse fra Esbjerg Kommune om, at et areal på ca. 51.000 kvadratmeter nord for Nordvangskolen ved Gammel Guldagervej og Tobølparken i Hjerting ville blive stillet til rådighed for Hjerting Idrætsforening til anvendelse for idræt.

\
2004

Finansiering på plads

I 2003-2004 budgetterede Esbjerg Kommune med i alt ca. kr. 2 mio. kr. til dette anlæg. Initiativgruppen fik på forskellig vis indbetalinger/tilsagn om beløb fra private og erhvervslivet i Hjerting/Esbjerg på ca. 1 mio.kr.

Initiativgruppen blev sidenhen suppleret med Karl Johan Sørensen (Hjerting Borgerforening) idet Otto Kjærgaard ikke længere var medlem af borgerforeningens bestyrelse. Otto Kjærgaard fortsatte dog stadig som medlem af initiativgruppen, idet han var den ansvarlige for kontakten til erhvervslivet i Hjerting/Esbjerg.

\
2005

3 fodboldbaner &
2 Tennisbaner indvies

I 2005, den 21. maj, bliver det nye anlæg med tre fodboldbaner og fire tennisbaner indviet. Tennisklubben fik også et lille klubhus.

\
2007

Behov for bedre omklædningsfaciliteter

I 2007 var ønsket om større klub- og omklædningsfaciliteter til HIF’s mange medlemmer stort. Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af  Villy Grøn (formand HIF), Egon Therkelsen (sekretær HIF), Halfdan Andersen (Grandelauget og Hjerting Revy), Gert Amdi Sørensen (Grandelauget), Inger Skovlund Hansen (HIF gymnastik), Hasse Alsing (formand HIF Fodbold) og Morten Ruth (ungdomsformand HIF Fodbold), som skulle arbejde på at realisere ønsket om et medborgerhus på ca. 800 m2 placeret ved det nye anlæg på Tobølparken. Planen var, at huset skulle rumme nye omklædningsfaciliteter, klublokaler, cafe, foreningsdrevet motionscenter og et multirum.

\
2009

Esbjerg kommune støtter med 50%

I 2009 opnås et afgørende mål med henblik på realiseringen af medborgerhuset, idet Esbjerg Kommune vælger at støtte projektet med ca. 50 % af de forventede anlægsudgifter på ca. 15 mio kr. De efterfølgende år arbejder HIF intenst på at skaffe de ca. 7.5 mio. kr., som foreningen selv skal bidrage med. I første omgang kontaktes byens virksomheder, som viser stor velvillighed til at støtte op om projektet.

\
2012

Byggeriet planlæges af stærke kræfter

I 2012 består arbejdsgruppen for projekt “Hjerting Sports- og Kulturhus” af medlemmer med ansvar for henholdvis kontakt til Esbjerg Kommune, planlægning af byggeriet og indsamling af midler fra erhvervslivet og private i Hjerting/Esbjerg. Gruppen består af:  Henrik Clausen, Michael Krogh og Finn Bojsen (alle tre i byggeudvalget), Villy Grøn (formand HIF), Torben Hansen (formand HIF Fodbold), Ole Andersen (Esvagt), Marco Macartney (MaCartney A/S), Per Bank Lauridsen (E. Bank Lauridsen Holding A/S), Steffen Ruth (Fodboldens Venner), Ole de Groot (bestyrelsesmedlem HIF Fodbold) og Morten Ruth (ungdomsformand HIF Fodbold).

\
2014

HIF investerer i kunstgræsbane i Guldager

I 2014 investerer HIF i en kunstgræsbane i Guldager. Banen er finansieret i et samarbejde mellem Esbjerg Kommune og lokale klubber, Sædding Guldager IF, Spangsbjerg IF og Hjerting IF, lige som fonde, bl.a. Den A.P. Møllerske Støttefond, og lokale virksomheder har bidraget.

\
2015

Stor donation fra Grandelauget

I 2015 tager HIF endnu et stort skridt mod realiseringen af projekt “Hjerting Sports- og Kulturhus”, da HIF på generalforsamlingen i Hjerting Grandelaug modtager en donation på 2.5 mio kr. fra Grandelauget.

\
2017

Finansiering på plads for Hjertinghus

I 2016 kom HIF i mål med det økonomiske grundlag for etableringen af “Hjerting Sports- og Kulturhus”, og i august godkendte Esbjerg kommunes økonomiudvalg, at det nødvendige rådighedsbeløb fra kommunen bevilliges i 2017, fordi HIF havde medfinansieringen på ca. 6.1 mio. kr. på plads. Kommunens rådighedsbeløb til projektet blev skubbet fra år til år og i forbindelse med budgetforliget for 2016-2019 blev det placeret i anlægspuljen i år 2019, men i 2016 blev det altså fremrykket til 2017 efter en dialog med HIF omkring medfinansieringen. HIF har arbejdet på dette projekt siden 2007. I 2017 kan foreningen endelig komme helt i mål!

HIF Badminton samarbejde med Esbjerg Badminton gør klubben til Danamrks største på ungdomssiden med hele 27 tilmeldte ungdomshold til holdturneringen. 

\
2019

Første spadestik 

Jesper Frost Rasmussen, Esbjergs Borgmester tager endelig første spadestik til Hjertinghus. 

\
2020

Hjertinghus Indvies af Borgmesteren

HIF og samarbejdspartnere har skaffet halvdelen, og Esbjerg Kommune har givet den anden halvdel af de rundt regnet 15 millioner kroner, som Hjerting Sports- og Kulturhus har kostet. Så det er både et klubhus og et folkets hus, der fredag den 6. marts bliver indviet af Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen som særlig gæst og taler. Han var også den, der i 2019 tog det første spadestik til byggeriet.
En erkendelse af at Hjerting Sports- og Kulturhus næppe nogensinde bliver husets daglige navn, har bestyrelsen for den selvejende institution efter idé fra fodboldafdelingens formand Thomas Vohs-Ahlers valgt at kalde det Hjertinghus. Det er nemt at huske, og det fortæller også tydeligt, at det er et hus for alle i byen.

Anders Kristensen er ny formand for Hjerting Idrætsforening. Den ny formand har et stort hjerte for frivillighed og vil gøre HIF til områdets samlingspunkt.

 

På billedet ses Borgmester Jesper Frost Rasmussen, Michael Erting Formand Hjertinghus og ny Formand for Hjerting Idrætsforening Anders Kristensen. Foto: Finn Arne Hansen, Hjerting Posten. 

\
2021

3 nye Padelbaner og 2.000+ medlemmer rundes

I 2021 bliver anlægget omkring Hjertinghus udvidet med 3 helt nye Padelbaner. Padel er Danmarks hurtigste sportsgren og mere end 600 baner er etableret i Danmark på få år. Skal HIF være med på Padelbølgen skal der handles hurtigt. Med stærke lokale erhvervskræfter i ryggen, får HIF skaffet finansieringen af de nye padelbaner. Udover Padel bliver Bordtennis seneste afdeling i HIF i 2021. 2021 er også året hvor alle afdelinger i fællesskab beslutter sig for at ansætte en Foreningskoordinator i Henrik Poulsen. Henrik var kendt fra vores Badmintonafdeling og han fik hurtigt sat gang i de mange muligheder i Hjertinghus. I december 2021 runder HIF for første gang 2.000 medlemmer. HIF Fitness overtager føringen og bliver foreningens største afdeling baseret på medlemmer, med mere end 500 medlemmer.

\
2022

Fælles hjemmeside lanceres

Samarbejde og fælleskab har været nøgleordene i foreningen de seneste år. Hjertinghus og Hjerting Byfest er rigtig gode eksempler hvad foreningen kan sammen. Senest skridt har været udviklingen af en ny fælles hjemmeside, hvor ambitionen har været at udvikle en foreningshjemmeside der vil være en af de mest præsentable foreningssider i Danmark. Thomas Vohs-Ahlers, Formand Fodbold samt Janus Jørgensen, Træner i Tennis har sammen udviklet og designet hjemmesiden i WordPress,

 

Kilde: De jyske fodboldklubbers historie 1. Bind, A til L., Hjerting Posten samt venner og medlemmer af Hjerting Idrætsforening