23
feb 2022
Skrevet af: Thomas Vohs-Ahlers
Generalforsamling 2022

Kom og hør mere og vær med til at debattere om idrætsforeningens store fremtidsplaner fra Kl. 19.00 – 21.00 i Hjertinghus, Tobølparken 25, Hjerting

Dagsorden

1. Valg af dirigent og stemmetæller
2. Bestyrelsens beretning
3. Beretning fra afdelingerne
4. Aflæggelse af det reviderede regnskab
5. Fremlæggelse af et budget 2022
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse · Formand · Næstformand · Sekretær · Kasserer
8. Godkendelse af afdelingsformændog kasserer
9. Valg af to revisorer og en suppleant
10. Eventuel

Indkomne forslag skal være formand Anders Kristensen i hænde senest den 10. marts på mail: formand@hjertingif.dk